انواع ریل

انواع ریل

انواع ریل

انواع ریل بر اساس کاربرد

 ریل ها بر اساس کاربرد به دسته های زیر تقسیم می شوند:

 • ریل راه آهن (Rail Road) در تیپ های S، R، UIC و p
 • ریل جرثقیل Crain Rail در تیپ های MRS، CR، QC، KP
 • ریل معدنی در تیپ های JIS، S، R
 • تیپ های مختلف ریل های مطرح شده :
  • تیپ UIC 60: این استاندارد ریل در پروژهای راه آهن بین شهری (سبک)، درون شهری (سنگین)
  • تیپ S54: مورد استفاده در پروژه های مترو (استاندارد اروپا)
  • تیپ S49: مورد استفاده در پروژ های قطار (استاندارد اروپا)

  استاندارد ریل

  تیپ S: استاندارد اروپا

  تیپ R: استاندارد روس

  تیپ JIR: استاندارد ژاپن

  تیپ A: مورد استفاده در جرثقیل

   ریل های تیپ S و R  بیشترین خرید و فروش را نسبت به بقیه استاندارد ها دارند. یک عدد دو رقمی در کنار استاندارد ریل استفاده میشود که مقدار جرم ریل به ازای یک متر طول آن است و نشان دهنده استحکام و تحمل ریل فولادی است. بیشتر استفاده این ریل ها برای مترو یا قطار درون شهری و حمل و نقل برون شهری می باشد.