واردات و تامین ریل

واردات و تامین ریل

 • ترخیص ریل های راه آهن (Rail Road) : در انواع   S , P , UIC , R
 • ترخیص ریل های جرثقیلی(Crain Rail) : در انواع  KP,A,QU,CR,MRS
 • ترخیص ریل های معدنی (Mineral Rail) : در انواع  R,S,JIS.
 • ترخیص لوازم احداث خط آهن یا تراموای از چدن
 • ترخیص ریل ، کنتر ریل (Contre-rail)
 •  ترخیص ریل چنگکی یا دندانه دار (Rack rail)
 •  ترخیص سوزن (Switch blade)
 • ترخیص میله سوزنبانی (Point rod)
 •  ترخیص سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر، تراورس
 •  ترخیص پشت بند (Fish-plate)
 •  ترخیص ریل نگهدار (Chair)
 • ترخیص گوشه (Chair wedge)
 •  ترخیص بالشتک (Sole plaste)
 •  ترخیص گیره ریل (Rail clip)
 •  ترخیص صفحه و میله فاصله نگهدار دو ریل (Bedplate)
 •  ترخیص سایر قطعات برای نصب، اتصال یا استوار کردن ریل ها.

نقش ریل ها در ترانزیت خارجی و داخلی بر کسی پوشیده نیست . ترانزیت خارجی ریلی از مرز رازی ، مرز جلفا، مرز میرجاوه، راه‌آهن سرخس و …  است با توجه به افزایش نیاز به واردات و ترخیص ریل راه آهن شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد آماده ارائه خدمات ترخیص به سازمان ها ی بزرگ است.

واردات و تامین ریل

واردات و تامین ریل

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص ریل آهن

 • لوازم احداث خط آهن در ردیف تعرفه ۷۳۰۲ قرار می گیرد
 • کد تعرفه گمرکی ریل ۷۳۰۲۱۰۰۰ است
 • کد تعرفه گمرکی سوزن، ریل تقاطعی، میله سوزنبانی و سایر لوازم تقاطع یا تغییر مسیر ۷۳۰۲۳۰۰۰  است
 • کد تعرفه گمرکی پشت بند و بالشتک ۷۳۰۲۴۰۰۰ است
 • لکوموتیو و لکوتراکتورها با منبع برق خارجی یا با انباره های برقی در ردیف تعرفه  ۸۶۰۱ قرار دلرد